Управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської територіальної громади Одеської області

 

Методична робота

 

Міський методичний кабінет є структурним підрозділом Управління освіти та гуманітарної політики  Подільської міської ради.

 

Міський методичний кабінет є науково-методичною установою, що  здійснює науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста, вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів міста, організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівниківу міжкурсовий період.

Методкабінет в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Положенням про районний методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 №1119, (далі положення), іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, своїм положенням та статутом, затвердженим засновником.

Адреса методкабінету: 66300, м. Подільськ Одеської області, вул. Незалежності, 2а

Телефон: (04862) 21347

 Наказ Управління від 02.01.2018 № 4 "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018 році"
Про підмумки роботи над єдиною науково-методичною проблемою міста