Управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської територіальної громади Одеської області

 

Набір дітей до 1-х класів

 

До відома батьків майбутніх першокласників

З 15  березня 2023 року  в закладах загальної середньої освіти розпочинається прийом документів до 1 класу на 2023-2024 навчальний рік.

З метою швидкого прийому документів працюємо  за таким алгоритмом:

1. Визначаємо за яким закладом закріплена територія, на якій проживає дитина ( на сайті УОГП Подільської міської ради або закладу розміщено наказ «Про закріплення території обслуговування за ЗЗСО Подільської міської територіальної громади у 2023-2024 н.р.)

2. Обираємо заклад загальної середньої освіти

3. Готуємо документи:

3.1. документ, який посвідчує особу одного з батьків чи особи, яка їх замінює  (того, який буде подавати документи)

3.2. копію свідоцтва про народження дитини

3.3. копію документа, що підтверджує місце проживання дитини або одного з батьків на території, яка закріплена за закладом АБО довідку закладу про те, що рідний брат / сестра здобуває освіту у цьому закладі АБО довідку про те, що батько/мати  є працівником цього закладу

3.4.  за необхідності копію висновку про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку  дитини, виданого Інклюзивно - ресурсним центром

4. Заповнюємо заяву (зразок заповнення на сайтах закладу або УОГП Подільської міської ради)

5. Підписуємо згоду на обробку персональних даних дитини для використання в електронних базах (зразок заповнення на сайтах закладу або УОГП Подільської міської ради

 Документ, що підтверджує місце проживання дитини або одного з її батьків відповідно до листа-роз’яснення МОН України №1/9-292 від 08.05.2018 р.:

  1. паспорт громадянина України одного з батьків дитини ( із зазначенням місця реєстрації проживання);
  2.  довідка про реєстрацію  проживання/перебування особи (дитини або одного з його батьків);
  3. витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання /перебування особи (дитини або одного з його батьків);
  4. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  5. документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір куплі – продажу тощо);
  6. рішення суду, яке набрало законної  сили, про надання особі  права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності  на нього, права на  реєстрацію місця проживання;
  7. документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, оренди тощо);
  8. довідка про проходження служби  у військовій частині;
  9. акт обстеження умов проживання органами опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини;
  10. будь – який офіційний документ, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена законодавством і який виданий органом  місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

 

 

Необхідні заяви

 

Директору

 

_________________________________________

(скорочене  найменування закладу освіти)

 

_________________________________________

(прізвище та ініціали директора)

 

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника чи одного з батьків дитини) який (яка) проживає за адресою:

 

_________________________________________ (адреса фактичного місця проживання)

 

Контактний телефон: ______________________

 

              

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти 

 

 

 

Прошу зарахувати ______________________________________________

                           (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

 

до _____ класу, (вчитель _____________________________________________)

 

Повідомляю про потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так/ні (потрібне підкреслити)    

 

Додатки:

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

    ________                                                                                                                                   ________________

        (дата)                                                                                                                     (підпис)                  

 

 

 

 

 

ЗГОДА

батьків (усиновлювачів) або піклувальників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

Я, _________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(паспорт серії ___ №_____________, виданий___________________________________________________________ _________________________), як_____________________________________________________________________

                                                                                (зазначити: батько/мати (усиновлювач) або піклувальник та ПІБ дитини)

______________________(паспорт (за відсутності: свідоцтво про народження) серії ___ №_________, виданий(не)

непотрібний документ закреслити

__________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________), шляхом підписання цього тексту, надаю згоду _________________________________________________________________________________________________,

                                                                                              (назва навчального закладу)

Міністерству освіти і науки та Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти на обробку персональних даних __________________________________ (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце  навчання/

                                                                                  (ПІБ дитини)

роботи тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, студентські (учнівські) квитки, вчені звання та наукові ступені тощо), дані зовнішнього незалежного оцінювання; дані про навчальні заклади до яких вступали та, у яких навчались, форма навчання; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством, відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі документів у сфері освіти тощо, відповідно до законодавства у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача цих персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною або дитиною, після досягнення нею повної цивільної дієздатності.

«___» _________ ______ р.,          ____________ (__________________________________)   

Особу та підпис ______________________________________________ перевірено особою, уповноваженою навчальним закладом на таку перевірку:_________________________________________________________

                                                                                                                       (посада)

__________________________________________________________ ______________________       М.П.

                              (прізвище, імя та по батькові)                                                                                       (підпис)

 

 

Я, _________________________, посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення персональних даних ____________________________
(батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити) якого/якої я є) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка, а також відомості про мої права та права дитини, після досягнення нею повної цивільної дієздатності, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

____________ 20____ року.

 

 

(підпис)

Повідомляємо, що персональні дані ______________________________, згода на обробку яких надана Вами як його батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити), включені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються Адміністратору Єдиної бази – ДП «Інфоресурс», - що забезпечує функціонування Єдиної бази.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заповнення згоди на обробку персональних даних

 

ЗГОДА

батьків (усиновлювачів) або піклувальників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

Я, _________Іванова Олена Вікторівна_                                                                                    ____________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(паспорт серії КК234564, виданий_Котовським МРВ УМВС України в Одеській області_), як мати   Іванової Анастасії Олегівни___________________________________

                                                                                (зазначити: батько/мати (усиновлювач) або піклувальник та ПІБ дитини )

(паспорт (за відсутності: свідоцтво про народження) серії І-ЖД  №_234567_, виданий(не)_________________

                             (непотрібний документ закреслити)

____Котовським міськрайонним відділом ДРАЦС), шляхом підписання цього тексту, надаю згоду ______________ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9  Подільської міської ради                         _______ ,

                                                                                              (назва навчального закладу)

Міністерству освіти і науки та Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти на обробку персональних даних    Іванової Анастасії Олегівни       (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце  навчання/

                                                                                   (ПІБ дитини)

роботи тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, студентські (учнівські) квитки, вчені звання та наукові ступені тощо), дані зовнішнього незалежного оцінювання; дані про навчальні заклади до яких вступали та, у яких навчались, форма навчання; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством, відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі документів у сфері освіти тощо, відповідно до законодавства у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача цих персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною або дитиною, після досягнення нею повної цивільної дієздатності.

«15» березня  2023 р.,          ____________ (___О.В.Іванова______)   

Особу та підпис ______________________________________________ перевірено особою, уповноваженою навчальним закладом на таку перевірку:_________________________________________________________

                                                                                                                       (посада)

__________________________________________________________ ______________________       М.П.

 

                              (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                       (підпис)

 

 

Я, Іванова О.В., посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення персональних даних ___Іванової А.О._______
(батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити) якого/якої я є) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка, а також відомості про мої права та права дитини, після досягнення нею повної цивільної дієздатності, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

15.03.2023 року.

 

 

(підпис)

Повідомляємо, що персональні дані ___Іванової А.О._______, згода на обробку яких надана Вами як його батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити), включені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються Адміністратору Єдиної бази – ДП «Інфоресурс», - що забезпечує функціонування Єдиної бази.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.