Управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської територіальної громади Одеської області

 

Атестація педагогічних працівників

16 жовт. 2023
Гімназії імені Віталія Катішова Подільської міської ради Подільського району Одеської області

 

План засідань атестаційної комісії

гімназії імені Віталія Катішова Подільської міської ради

 у 2023-2024 н. р.

 

 

з/п

Дата засідання

 

Порядок денний

Відповідальний

1

18.09. 2023 р.

1. Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії у 2023-2024 н. р.

2. Про затвердження заходів  щодо роботи атестаційної комісії у 2023-2024 н. р.

3. Затвердження графіку проведення засідань атестаційної комісії.

Голова атестаційної комісії

 

2

09.10. 2023 р.

1. Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 р.

2. Затвердження терміну проведення атестації.

Голова атестаційної комісії

3

28.03.

2024 р.

1. Про атестацію на відповідність займаній посаді та  присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» Куленко Т.А.

 

2. Про атестацію на відповідність займаній посаді та  присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» Сервачук Л.О.

 

3. Про атестацію на відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «старший учитель» Доскач Г.А.

 

Голова атестаційної комісії

 

 

 

 

Список педагогічних працівників гімназії імені Віталія Катішова Подільської міської ради,

 які підлягають черговій атестації у 2024 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата

народження

Освіта

Посада, категорія, звання

Стаж  роботи

Дата (число, місяць, рік)

Категорія/ звання, на яке претендує

освітньо-кваліфі-каційний рівень

назва
навчального закладу,

рік його закінчення

Спеціальність, кваліфікація

на посаді, яку обіймає в даному закладі

загальний педагогічний

підви-

щення кваліфікації

поперед-

ньої атестації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Доскач Галина Альфредівна

24.02.1961

Повна вища

Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1990

Українська мова та література, філолог, викладач української мови та літератури

Вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія

43 р. 1 м.

40 р. 1 м.

21-23.06.2022 р. - 30 год.,

07-09.06.2023 р. - 30 годин

08.04.2019

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння звання «старший учитель»

2

Куленко Тетяна Анатоліївна

18.04.1990

Повна вища

Балтське училище Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 2009. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2013

Вчитель початкового навчання, вчитель англійської мови в початкових класах.   Магістр філології, викладач української мови і літератури

 

Вчитель  англійської мови,

спеціаліст

11 р.3 м.

1 р. 9 м.

21.09.2018 —

20 годин,

19.11.2021 —

 2 години, 25.11.2021 —

30 годин,

16.06.2022 —

15 годин,

19.06.2022 —

15 годин,

24-29.01.2022 — 60 годин,

18-20.01.2023 — 30 годин.

-

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

3

Сервачук Людмила Олександрівна

15.11.1989

Бакалавр

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2021

Вчитель інформатики, математики

 

Вчитель інформатики, математики

11 р. 6 м.

1 р. 1 м.

02.12.2019 —

60 годин,

23.03.2021 —

30 годин,

25.06.2021 —

3 години,

01.11.2021 —

30 годин,

30.12.2021 —

3 години,

30.12.2021 —

2 години,

26.05.2022 —

12 годин,

27.02-01.03.2023 р. - 30 годин

-

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

 

 

Строки  проведення чергової атестації

педагогічних працівників гімназії імені Віталія Катішова

Подільської міської ради

у 2024 р.

 

 

ПІБ працівника

Дата атестації

 

Особистий підпис

 

1

Доскач Г.А.

28.03.2024

 

2

Куленко Т.А.

28.03.2024

 

3

Сервачук Л.О.

28.03.2024

 

 

 

Адреси електронної пошти педагогічних працівників

гімназії імені Віталія Катішова Подільської міської ради

 

ПІБ педагогічного працівника

 

Електронна пошта

Доскач Г.А.

 

[email protected]
 

Куленко Т.А.

 

[email protected]

Сервачук Л.О.

 

[email protected]