Управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської територіальної громади Одеської області

 

Атестація педагогічних працівників

16 жовт. 2023
Ліцей №3 Подільської міської ради Подільського району Одеської області

 ПЛАН                                                                                                                                                                                 

заходів з  підготовки та  проведення атестації педагогічних працівників

ліцею №3 Подільської міської ради Подільського району Одеської області

у 2023– 2024 навчальному році

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Внесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби).

Вересень

Секретар атестаційної комісії

 

2.

Ознайомлення педагогів з нормативно – правовими актами з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень

Голова атестаційної комісії

 

3.

Видання наказу про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.

До 20 вересня

Голова атестаційної комісії

 

4.

Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

До 10 жовтня

Секретар атестаційної комісії

 

5.

Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

До 10 жовтня

Секретар атестаційної комісії

 

6.

Затвердження  окремого списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внесення змін до графіка своїх засідань.

До 20 грудня

Голова атестаційної комісії

 

7.

Оприлюднення на вебсайті закладу інформації, визначеної пунктами 1, 2 розділу ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників.

Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією

Секретар атестаційної комісії

 

8.

Подання педагогічними працівниками, які атестуються, документів у паперовій або електронній формі  на електронну пошту ліцею ([email protected]) з підтвердженням про отримання.

До 01.03.2024

Секретар атестаційної комісії

 

9.

Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються, оцінка професійної компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

До 01.03.2024

Голова атестаційної комісії

 

10.

Прийняття рішення про вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються (за потребою). Визначення  зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення.

За потребою

Голова атестаційної комісії

 

11.

Оформлення  протоколів засідань атестаційної комісії.

 

Згідно графіка засідань

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Підсумкове засідання атестаційної комісії. Ухвала рішення про результати атестації педагогічних працівників .

Не пізніше 01 квітня;

 

Голова атестаційної комісії

 

13.

 На підставі рішення атестаційної комісії оформлення  атестаційних листів із зазначенням результату атестації педагогічного працівника.

Упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Голова атестаційної комісії

 

14.

Вручення атестаційних листів педпрацівникам, які атестуються, під підпис (надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді) .

Упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

Голова атестаційної комісії

 

15

Видання наказу про результати атестації педагогічних працівників у 2024  році. Ознайомлення з наказом педагогічних працівників, які атестувалися,  під підпис.

Упродовж трьох робочих днів із дати його видання

Голова атестаційної комісії

 

16.

Подання до централізованої бухгалтерії УОГП Подільської міської ради наказу за результатами атестації для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку.

Уупродовж трьох робочих днів із дня його прийняття

Секретар атестаційної комісії

 

20.

Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися у 2023-2024 н. р.

Квітень

Секретар атестаційної комісії

 

21

Моніторинг атестації педагогічних працівників. Підготовка звіту про  результати атестації педагогічних працівників

 

Квітень

Голова, секретар

 

 

                                                                                         ПЛАН – ГРАФІК

роботи атестаційної комісії

ліцею  №3 Подільської міської ради Подільського району Одеської області

у 2023 – 2024  навчальному році

№ з/п

Порядок денний

Дата проведення

Відповідальні

1.

1. Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Затвердження плану роботи атестаційної комісії.

3.  Ознайомлення з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

08.09. 2023

Голова та члени атестаційної комісії.

2.

1. Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2023-2024 навчальному році.

2. Затвердження графіку роботи атестаційної комісії.

06.10.2023

Голова та члени атестаційної комісії.

3.

1. Про затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації  у 2023-2024 навчальному році.

2 Розгляд  документів  педагогічних працівників, які атестуються та, за потреби перевірка  їх достовірності та оцінка професійної компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту.

3. Прийняття рішення про необхідність вивчення практичного досвіду  роботи окремих працівників .

4. Вразі позитивного ріщення за пунктом 3 -  визначення зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічних працівників та затвердження  графіка заходів з його проведення.

15.12 2023

Голова та члени атестаційної комісії.

4.

Прийняття рішень по атестації. Оформлення підсумкових матеріалів.

27.03.2024

Голова та члени атестаційної комісії.

 

Список педагогічних працівників

 ліцею №3

Подільської міської ради Подільського району Одеської області,

які атестуються у  2023-2024 навчальному році

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата

народження

Освіта

Посада, категорія, звання

Стаж  роботи

Дата (число, місяць, рік)

Категорія/ звання, на яке претендує

освітньо-кваліфі-каційний рівень

назва
навчального закладу,

рік його закінчення

Спеціальність, кваліфікація

на посаді, яку обіймає в даному закладі

загальний педагогічний

підви-

щення кваліфікації

поперед-

ньої атестації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Слободянюк Оксана Георгіївна

12.03.

1971

Спеціаліст

Ізмаїльський державний педагогічний інститут,                      1995 рік

Учитель української мови та літератури.

Заступник директора з навчально – виховної роботи.  Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель

3 р.

33 р.

24.03.2021 (ОАНО, 30 год.)

26.10.2021 (ОАНО, 30 год.)

03.03.2022 р. (ОАНО, 30 год.)

04.01.2023 р. (Prometeus, 60г.)

06.04.2023 (учитель української мови)

Відповідність займаній посаді

2

Грабован Галина Миколаївна

06.09.

1987

Спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2012 рік

Українська мова і література. Мова і література (англійська).Викладач української мови і літератури. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури

Вчитель англійської мови. Спеціаліст І категорії

4 р.

17 р.

 

04.11.2019 (ОАНО, 120 год.)

12.06.2020 (ОАНО, 30 год.)

15.12.2021 (ОАНО, 30 год.)

   23.04.2022 (ОАНО, 30 год.)

21.04.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

25.03.2019 (учитель укр. мови та літератури, англійської мови)

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

3

Макуха Олена Юріївна

12.11.

1961

Спеціаліст

Рязанський  державний педагогічний інститут, 1987

Математика. Вчитель математики середньої школи.

Вчитель математики. Спеціаліст вищої категорії. Учитель - методист

36

40

19.05.2020 (ОАНО, 15 год.)

26.10.2021 (ОАНО, 30 год.)

04.03.2021 (ОАНО, 30 год.)

17.09.2022 (ОАНО, 30 год.)

 

 

08.04.2019 (учитель матемаити)

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Учитель – методист»

 

4

Корня Олена Миколаївна

11.05.

1989

Спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2011 рік

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Вчитель математики та основ інформатики

Вчитель математики та інформатики. Спеціаліст ІІ категорії.

12

12

 

01.09.2019 (Ed Era, 60 год)

11.03.2020 (ОАНО, 15 год.)

03.12.2021 (ОАНО, 30 год.)

18.08.2022 (ОАНО, 30 год.)

05.03.2022 (ОАНО, 30 год.)

26.04.2022 (НАПН, 15год)

10.12.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

27.03.2019 (учитель математики та інформатики)

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»

5

Заровнюк Ольга Григорівна

14.10.

1981

Спеціаліст

Одеська національна академія харчових технологій,      2004 рік

Технологія харчування. Спеціаліст - технолог

Вчитель трудового навчання та технологій. Спеціаліст.

3

13

12.02.2022 (ОАНО, 30 год.)

01.03.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

Не атестувалась

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої  категорії»

6

Сіренко Світлана Володимирівна

24.06.

1966

Спеціаліст

Балтське педагогічне училище, 1992 рік., Південно-український державний  педагогічний університет ім К.Д.Ушинського, 2007 рік

Початкове навчання, вчитель початкових класів

Вчитель початкових класів. Спеціаліст вищої категорії

33

33

 

04.11.20219(ОАНО, 120 год.)

28.05.2020(ОАНО, 30 год.)

25.02.2021 (ОАНО, 30 год.)

30.11.2022 (ОАНО, 30 год.)

30.09.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

08.04.2019 (учитель початкових класів)

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель»

7

Мельник Людмила Михайлівна

30.05.

1971

Спеціаліст

Балтське педагогічне училище, 1990 р.  Південно-український  державний  педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, 2007 рік

Початкове навчання. Вчитель початкових класів

Вчитель початкових класів. Спеціаліст вищої категорії

32

33

 

28.05.2020 (ОАНО, 30 год.)

17.11.2021 (ОАНО, 30 год.)

14.02.2021 (Ed era, 50 год.)

09.02.2022 (ОАНО, 30 год.)

25.02.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

08.04.2019 (учитель початкових класів)

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель»

8

Савенчук Марина Сергіївна

22.09.

1998

Спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 2011 р.

Початкове навчання. Практична психологія. Вчитель початкових класів, практичний психолог.

Вчитель початкових класів. Спеціаліст ІІ категорії

8

15

13.03.2020 (ОАНО, 30 год.)

11.03.2021 (ОАНО, 30 год.)

04.11.2022 (ОАНО, 30 год.)

25.02.2023 (ОАНО, 30 год.)

 

27.03.2019 (учитель початкових класів)

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»

9

Куницька Наталія Вікторівна

07.01. 1986

Спеціаліст

Південноукраїнський державний педагогічний  університет ім. К.Д.Ушинського, 2008 рік

Вчитель початкових класів

Асистент учителя, спеціаліст

(11 т.р.)

2

18

22.03.2023 (ОАНО, 30 год.)

26.03.2019 (вчитель початкових класів)

Підтвердження раніше встановленого 11 тарифного розряду

10

Макаренко Анастасія Олександрівна

25.04.

1996

Спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет вм. Павла Тичини, 2019 рік

Освітні педагогічні науки. Викладач вищих навчальних закладів

Асистент учителя, спеціаліст

(11 т.р.)

2

3

21.04.2019 (Ed era, 30 год.)

22.03.2023 (ОАНО, 30 год.)

Не атестувалась

Підтвердження раніше встановленого 11 тарифного розряду