Управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської територіальної громади Одеської області

 

Атестація педагогічних працівників

16 жовт. 2023
Ліцей №1 Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Список педагогічних працівників ліцею №1   Подільської міської ради

які підлягають черговій атестації у  2024  році

№ 
з/п

 

 

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

 

 

Посада

 

 

 

 

Освітньо-кваліфіка-ційний рівень

 

Назва навчального закладу,
рік його закінчення

Спеціальність

за дипломом/

кваліфікація

 

 

Педаго

гічний

стаж

 

 

Стаж на даній посаді

Дата проходження підвищення кваліфікації

 

Дата

попередньої атеста-

ції

Результати попередньої атестації

 

 

Дата прове

дення атестації

Очікуваний результат

 

 

 

1

Аксеїтова Олена Валеріївна

Учитель початко-вих класів

Освіта – неповна вища педагогічна,бакалавр

Уманський ДПУ ім.

П. Тичини, 2021р.

Початкова освіта/ вчитель початкової школи. Психолог

 

4

4

19.05.20 – 15г.

22.12.21 – 30г.

03.03.22 – 30г.

30.05.22 – 30г. (НУШ 5-6 кл.)

В.- 105г./3,5кр.

---

---

26.03.

2024

Присв. кв. кат. «спеціаліст  другої  категорії»

2

Бакулевська Юлія Олександрівна

Учитель інформатики

 

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

Уманський ДПУ ім.

П. Тичини, 2013р.

_/ вчитель математики, вчитель інформатики

18

18

13.04-14.04.20-15г.

23.02-25.02.21- 30г.

19.04-01.05.21-15г.

20.11.21-3г.

06.02.22-3г.

09.03-11.03.22-30г.

14.06-16.06-22-30г.

15.08-19.08.22-15г.

06.07-07.07.23-15г.

19.09-21.09.23-30г.

В.-186г/6,2кр.

08.04.

2019

Присв.

кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»

26.03.

2024

Підтвердж.

кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та присв. пед. зв. «старший учитель»

3

Буга Олена Михайлівна

Учитель початко-

вих класів

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

ПДПУ  ім. К.Д. Ушин-ського, 2001р.

 

 

 

Початкове навчання/ вчитель початкових класів

27

21

10.04.20- 6г.

29.06-30.06.21- 15г.

07.12-09.12.22- 30г.

27.03-29.03.23-30г.

В.-81г./2,7кр.

08.04.

2019

Відпов. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»,  присв.

«старший учитель»

26.03.

2024

Підтв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та пед. зв.

«старший учитель»

4

Великий Сергій Віталійович

Учитель фізичної культури

 

 

 

 

 

 

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

 

Уманський ДПУ ім. П.Тичини, 2015р.

Фізичне виховання / вчитель фізичної культури та основ здоров’я

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

13

15.04.-17.04.19-30г.

15.06-16.06.20-15г.

09.10-11.10.21- 30г.

14.12-16.12.21 – 30г.

13.09-15.09.22- 30г.

25.01-27.01.23- 30г.

06.03.23- 6г.

09.09.23- 6г.

В - 177г/5,9кр.

27.03.

2019

Присв. кв. кат. «спеціаліст першої категорії»

26.03.

2024

Присв. кв. кат. «спеціаліст  вищої категорії»

5

Волковська Оксана Олексіїівна

Учитель початко-вих класів

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

Тернопільсь-кий ДПУ,  1998р.

Початкове навчання/

вчитель початкових класів

29

20

Червень-листопад  2019- 120г.

25.09.20- 6г.

29.03-31.03.21- 30г.

28.08-30.08.21

30г.

21.11.21-1г.

28.08.22-1г.

06.06-08.06.22- 30г.

В.–218г./7,2кр

08.04.

2019

Присв. кв. кат. «спеціаліст  вищої категорії»

26.03.

2024

Підтв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» присв. пед. зв. «старший учитель»

6

Єфимова Інна

Валеріївна 

Учитель англій-ської мови

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

ОНУ ім. І.І.Мечникова 2014р.

 Мова і література (англійська) / філолог, викладач англійської мови і літератури

15

3р.7м.

12.05.-13.05.20-15г.

20.12-22.12.21- 30г.

23.03-25.03.22-30г.

25.07.22- 1г.

В.- 76г./6кр.

21.03.

2019

Присв. кв. кат. «спеціаліст першої категорії»

26.03.

2024

Присв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»

7

Заборська Анжеліка Михайлівна

Бібліоте-кар

 

Освіта – повна вища,  спеціаліст

Київський університет культури, 2017р.

Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа/спеціаліст з інформаційно-аналітичної діяльності та документознав-ства

32

24

03.02-04.02.20-

15г.

01.12-03.12.21-

30г.

04.04-06.04.22- 30г.

10.05-20.05.22-30г.

24.01-26.01.23

30г.

В.-135г/4,5кр.

28.03.

2018

Присв. кв. кат. «спеціаліст другої категорії»

26.03.

2024

Присв. кв. кат. «спеціаліст першої категорії»

8

Закурдаєва Інна

Іванівна

Учитель математи-ки

 

 

 

 

Освіта –повна вища педагогічна,  спеціаліст

ПДПУ

 ім. К.Д. Ушинського, 2003р.

 

 

 

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика/  вчитель математики і основ економіки

29

 

 

 

 

 

 

29

12.10-13.10.20-15г.

17.08-11.09.20-60г.

09.10-11.10.21 – 30г.

01.12-03.12.21 – 30г.

01.06-03.06.22-30г.

В.-165г/5,5кр.

08.04.

2019

Присв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»

26.03.

2024

Підтв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та присв. пед. зв. «старший учитель»

9

Ковальова Олена Василівна

Учитель англійсь-

кої мови

 

 

 

Освіта- повна вища педагогічна, спеціаліст

 

Ізмаїльський ДПУ, 1991р.

 

 

 

 

Іноземні мови/ учитель англійської і німецької мови

 

 

30

 

 

 

 

 

22

01.12-03.12.21-30г.

24.10-26.10.22-30г.

05.08.22-1г.

12.08.22-6г.

10.05-12.05.23- 30г.

В.- 97г./3,2кр.

27.03.

2019

Відповід. раніше   присв. кв. кат. «спеціаліст першої категорії»

26.03.

2024

Підтв. кв. кат. «спеціаліст першої категорії»

10

Козляр Віктор Іванович

Учитель

трудового навчання

Освіта вища, спеціаліст

 

Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу, 1990р.

Судноводіння на морських шляхах/ інженер-судноводій

4

4

31.01.20-6г.

01.06-02.06.20-15г.

21.09-.23.09.21-30г.

09.10-11.10.21-30г.

02.09.22-1г.

20.09-22.09.22- 30г.

27.02-01.03.23-30г.

В.- 142г./4,7кр

---

---

26.03.

2024

Присв. кв. кат. «спеціаліст другої категорії»

11

Колосович Ірина Віталіївна

Учитель україн-

ської мови та літератури

 

 

 

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

 

ОДУ ім. Мечникова, 1999р.

Українська мова та література/ філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

25

 

 

 

 

 

 

 

20

01.06-02.06.20 - 15г.

18.10-20.10.21 – 30г.

29.11.21- 3г.

18.01-20.01.22- 30г.

19.06-21.06.22-

30г.

27.03-29.03.23- 30г.

В. - 139г/4,6кр.

08.04.

2019

Відпов. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»,  присв. пед. зв.

«старший учитель»

26.03.

2024

Підтвердж. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та пед. зв.

«старший учитель»

12

Мацишина Світлана Іванівна

Учитель трудового навчання

 

 

 

 

 

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

 

Кіровоград-ський ДПУ ім.

В. Винни-ченка, 2006р.

Початкове навчання/ вчитель початкових класів, організатор початкового навчання

36

 

 

 

 

 

 

 

1

11.09.20 – 6г.

29.03-31.03.21-30г.

26.01-28.01.22-30г.

17.08-18.08.22-

15г.

30.08.22-1г.

30.01-01.02.23- 30г.

В.- 112г/3,7кр.

08.04.

2019

Відповід. раніше присв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії»

26.03.

2024

Підтвердж.

кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та присв.   пед. звання «старший учитель»

13

Мишко Лариса Іванівна

Учитель

математи-ки

 

 

 

 

 

 

 

Освіта – повна вища педагогічна, спеціаліст

 

ОДУ ім. Мечникова, 1993р.

Математика/ математик, викладач математики та інформатики

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21.02.20-6г.

14.09-16.09.21-30г.

20.11.21- 1г.

19.04-21.04.22-30г.

30.08.22- 1г.

27.09-29.09.23-30г.

В.-98г/3,2кр.

08.04.

2019

Відповід. раніше присв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», присв.   пед. звання «старший учитель»

26.03.

2024

Підтвердж.

кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та    пед. звання «старший учитель»

14

Скрипник Світлана Сергіївна

Учитель початко-вих класів

Освіта – повна вища педагогічна спеціаліст

 

Уманський ДПУ ім.П.Тичини,  2003р.

Початкове навчання/ вчитель початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Червень-листопад  2019- 120г.

20.11.20-6г.

25.08-27.08.21-30г.

22.11.21-1г.

22.11.21-1г.

22.11.21-1г.

09.04.22-3г.

10.05-20.05.22- 30г.

28.07.22-1г.

02.11-04.11.22- 30г.

02.05-04.05.23- 30г.

В.-252г./8,4кр.

08.04.

2019

Відповід. раніше присв. кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», присв.   пед. звання «старший учитель»

26.03.

2024

Підтвердж.

кв. кат. «спеціаліст вищої категорії» та    пед. звання «старший учитель»