Щодо звернення громадян

10 бер. 2020
Управлінням освіти, сім'ї та молодіжної політики Подільської міської ради видано наказ від 06.03.2020 р. № 126 "Про організацію роботи зі зверненнями громадянув УОСМП Подільської міської ради та закладами освіти"

УПРАВЛІННЯ   ОСВІТИ, СІМ’Ї  ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОДІЛЬСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

 

Н  А  К  А  З

06.03.2020р.                                                                                                                        №126

м.Подільськ

Про організацію роботи зі зверненнями

громадян в УОСМП Подільської міської ради

та закладах освіти   

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації» (зі змінами) та з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями, удосконалення організації розгляду порушених питань, розв’язання проблем, які спричиняють звернення громадян

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення (додаток 1).

2. Затвердити графік особистого прийому громадян працівниками УОСМП Подільської міської ради (додаток 2).

3. Встановити, що для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянами питань,  особа, яка здійснює особистий прийом, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів, установ та організацій, що належить до сфери управління УОСМП Подільської міської ради, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

4. Відповідальним з ведення діловодства щодо звернень громадян призначити головного спеціаліста відділу загальної середньої та дошкільної освіти УОСМП Подільської міської ради Грекову В.М.

5. Відповідальному з ведення діловодства щодо звернень громадян:

5.1. Довести до відома керівників закладів освіти заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

5.2. Оприлюднити  графік особистого прийому громадян в УОСМП Подільської міської ради шляхом розміщення його на офіційному сайті.

5.3. Попередити керівників закладів освіти про їх персональну відповідальність за дотриманням чинного законодавства з питань роботи зі зверненнями громадян.

5.4. Постійно здійснювати перевірку стану дотримання чинного законодавства з питань роботи зі зверненнями громадян в закладах освіти та забезпечити виконання затверджених заходів.

6. Керівникам закладів освіти:

6.1. Видати відповідні накази «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у навчальному закладі», «Про призначення відповідального з ведення діловодства щодо звернень громадян».

6.2. Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу освіти та забезпечити його виконання.

6.3. Створити належні умови для реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання відповіді на них.

6.4. Виявляти та усувати причини, що породжують скарги громадян, оперативно вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення законодавства.

6.5. Своєчасно вживати заходів щодо практичного розв’язання питань, порушених у зверненнях громадян.

6.6. Забезпечити облік звернень громадян та контроль за їх своєчасним розглядом і розв’язанням порушених у них проблем.

6.7. Систематично аналізувати і узагальнювати звернення громадян.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                                   Н.В.ДОБРЯНСЬКА

 

Додаток 1

до наказу Управління  освіти, сім’ї

та молодіжної політики

Подільської міської ради

від 06.03.2020р. № 126

 

 

З А Х О Д И

Управління  освіти, сім’ї  та молодіжної політики Подільської міської ради

щодо забезпечення реалізації громадянами

конституційного права на звернення

1.         Забезпечити кваліфікований, у визначені терміни, розгляд звернень громадян, вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недотримання вимог законодавства при їх розгляді, обов’язкове надання обґрунтованої відповіді, роз’яснень щодо порядку оскарження прийнятих рішень у випадку незгоди з прийнятим рішенням.

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

2.         Приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій та члени їх сімей, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

3.         Забезпечити належне виконання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами).

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

4.         Взяти на особливий контроль розгляд повторних та колективних звернень громадян. Забезпечити комісійний розгляд кожного повторного та колективного звернення з виїздом на місце, виявлення та усунення причин, що спричинили до цих звернень.

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

 5.         Вивчити стан дотримання чинного законодавства щодо організації і проведення роботи з розгляду звернень громадян у закладах освіти.

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,                                                                                                                                                      керівники закладів освіти.

                                                                                               Листопад – грудень 2020р.

 

 6.         Проводити систематичний аналіз і узагальнення звернень громадян, вживати конкретні заходи щодо усунення причин, що породжують скарги і заяви громадян та щорічно до 20.12.2020р. письмово інформувати УОСМП Подільської міської ради про стан роботи зі зверненнями громадян. Заслуховувати інформацію на засіданнях педагогічних рад (нарадах).

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

7.         Активно проводити упереджувальну роз’яснювально-консультативну роботу серед працівників закладів освіти за напрямками роботи освітньої галузі.

                                                                                               УОСМП Подільської міської ради,

                                                                                               керівники закладів освіти.

                                                                                               Постійно

 

         Додаток 2

до наказу Управління  освіти, сім’ї

та молодіжної політики

Подільської міської ради

                                                                                   від 06.03.2020р. №126

Графік

проведення особистого прийому громадян

працівниками УОСМП Подільської міської ради

  

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Час прийому

 

1.

Добрянська

Наталія Валеріївна

Начальник УОСМП Поділь-ської міської ради    

Понеділок:           09:00 - 12:00

Четвер:                 13:00 – 16:00

2.

Гоголь

Ірина Вікторівна

Начальник відділу бухгал-терського обліку та звітності УОСМП Подільської міської ради    

 

Щоденно (крім вихідних та святкових днів):  08:00 - 17:15,

п’ятниця:              08:00 - 16:00.

 

Обідня перерва : 12:00  - 13.00

3.

Заровнюк

Ольга Григорівна

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді УОСМП Подільської міської ради    

4.

Кір’як

Алла Леонідівна

Начальник відділу позаш-кільної освіти та виховної роботи УОСМП Подільської міської ради    

5.

-

Завідувач, методисти ММК, спеціалісти УОСМП Поділь-ської міської ради, праців-ники централізованої бухгал-терії та господарчої групи

Адреса для письмових звернень громадян: м.Подільськ, провулок Незалежності, 2

Телефон для довідок для звернень громадян: (04862) 2-13-11

E-mail: [email protected]