Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

6 лют. 2020
Премія присуджується відповідно до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1333

 

 

ПОДІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ΄Ї ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ___________________________________________________________________________

    66300, м.Подільськ, Одеська обл.,  пр. Незалежності, 2-а E-mail: [email protected]  тел. факс (04862) 2-13-11, 2-45-02

 

Вих. №215  від  04.02.2020р.

Керівнику установи

 

         На виконання резолюції Одеської обласної державної адміністрації  від 24.01.2020р. №751/01-48/1/1-20, листа Міністерства культури, молоді та спорту України від 20.01.2020 №460/14.3 «Про надання пропозицій щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»  Управляння освіти, сім΄ї та молодіжної політики Подільської міської ради повідомляє, що з 2007 року  Кабінетом Міністрів України присуджується Премія  за особисті досягнення молоді у розбудові України

         Премія присуджується відповідно до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1333 (додається).

        Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватись досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

         Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. грн. кожна.

         Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

         Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за такими напрямами:

1)     правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

2)     національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях;

3)     вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України в XX столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України;

4)     впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб тощо;

5)     популяризація здорового способу життя, спортивної діяльності, профілактики та охорони здоровۥя населення;

6)     утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та батьківства;

7)     культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяризація історичної та культурної спадщини;

8)     захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист тварин.

 

          З метою продовження роботи стосовно морального заохочення та матеріальної підтримки молоді м.Подільська (за особливі досягнення у розбудові України) пропонуємо Вам провести відповідну роботу щодо висунення кандидатів від  закладу на відзначення Премією Кабінету Міністрів України та до 21 лютого 2020 року направити до Управління освіти, сім’ї та молодіжної політики Подільської міської ради подання на претендентів і відповідні документи, зазначені в п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року №1333, зокрема:

1)     пропозиції про присудження Премії за формою (додається);

2)     матеріали презентації кандидата на присудження премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, на веб-порталах тощо);

3)     характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

4)     копію паспорта кандидата на присудження Премії;

5)     копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті;

6)     згоду кандидата на обробку персональних даних у письмовій формі;

7)     довідку, що підтверджує місце проживання кандидата на здобуття Премії, яка видана в установленому порядку;

8)     довідку з установи банку щодо рахунку в національній валюті.

Начальник Управляння освіти,

сім΄ї та молодіжної політики                                                                 Н.В. ДОБРЯНСЬКА

 

Вик. Кірۥяк А.Л.

 

Т. 2-42-70,  (095 0017994)                               

 

Додаток           

                                                                  ПРОПОЗИЦІЯ
_____________________________________________
(найменування установи (організації, підприємства)
про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Дата отримання пропозиції

 

Адміністративно-територіальна одиниця (за місцем проживання кандидата на присудження Премії)

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

 

Дата народження кандидата

 

Місце проживання, номер телефону кандидата

 

Електронна пошта кандидата

 

Найменування, місцезнаходження та номер телефону установи (організації, підприємства), яка висуває кандидата

 

Напрям, за яким висувається кандидат (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333)

 

Перелік проектів, кампаній, заходів, реалізованих кандидатом, досягнуті результати (результативні показники в цифровому вираженні, якщо такі є)

 

 

Керівник установи (організації)

______________

(підпис)

__________________________